wesprzyj nas kontrast
czcionki: A A A
zaloguj

DepresjaDepresja jako czynnik ryzyka i skutek udaru jednocześnie

data publikacji: 20.09.2020

Okazuje się, że depresja jest często wynikiem udaru, ale także zwiększa ona również ryzyko wystąpienia udaru w pierwszej kolejności, jak również ryzyko śmierci z jego powodu. Osoby narażone na silny stres psychologiczny częściej doznają udaru mózgu w późniejszym okresie życia.

Stres psychospołeczny i depresja są związane z chorobami układu krążenia

Istnieje silny związek między stresem psychospołecznym a chorobą wieńcową serca. W analogiczny sposób depresja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy, wysokiego ciśnienia krwi i chorób układu krążenia, z których wszystkie są silnie związane z udarem. Dlatego też osoba zmagająca się ze stresem psychospołecznym lub depresją może mieć wyższe ogólne ryzyko wystąpienia udaru mózgu w przyszłości.

 


Na stres psychospołeczny i depresję narażone są szczególnie kobiety

 

Udar jest jedną z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności na świecie, przy czym zabija on częściej kobiety niż mężczyzni. Niezależne badanie dotyczące stresu psychospołecznego i udaru mózgu również wykazało wyższe ryzyko wystąpienia udaru mózgu u kobiet, a spośród 300 milionów osób dotkniętych depresją na całym świecie większość stanowią także kobiety. Jedno z badań sugeruje, że może to wynikać z wielu czynników, w tym internalizacji emocji, zmian hormonalnych, a nawet stosowania tabletek antykoncepcyjnych.

Stres psychospołeczny jest jednym z dziesięciu modyfikowalnych czynników ryzyka występowania udaru

Ważne ogólnoświatowe badanie wykazało, że dziesięć modyfikowalnych czynników ryzyka wiąże się z około 90% wszystkich udarów na całym świecie, bez względu na pochodzenie etniczne, płeć czy wiek. Czynniki psychospołeczne, takie jak stres związany z pracą i domem, wydarzenia życiowe i depresja, zostały uznane za czynniki przyczyniające się do ryzyka wystąpienia udaru mózgu oraz za jeden z potencjalnych czynników, które można zmienić poprzez profilaktykę i/lub leczenie.

Profilaktyka i leczenie stresu psychospołecznego

Istnieje wiele interwencji, które mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem psychospołecznym, lękiem i depresją. Niekiedy wdrażane są programy profilaktyczne dla dzieci, które padły ofiarą przemocy psychicznej lub fizycznej, jak również dla dorosłych, którzy na przykład starają się uporać z życiowymi traumami.

 

Terapia poznawczo-behawioralna i psychoterapia mogą pomóc w skutecznym leczeniu depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Lekarz może również przepisać leki, na przykład antydepresanty. Warto jednak podkreślić, że standardy opieki zdrowotnej są różne w różnych krajach. Przykładowo nawet 85% ludzi w krajach o niskich i średnich dochodach nie jest poddawane leczeniu, jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne.

Jeśli cierpisz na depresję lub znasz kogoś, kto zmaga się z depresją lub stresem, postaraj się uzyskać odpowiednie wsparcie i opiekę. Leczenie zaburzeń psychicznych przyczynia się do poprawy jakości życia oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu i innych chorób układu krążenia.

 

 

Źróðła:
  1. Joanne Booth, Lesley Connelly, Maggie Lawrence, Campbell Chalmers, Sara Joice, Clarissa Becker, Nadine Doughall. Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta- analysis. BMC Neurol. 2015; 15:233. Published online 2015 Nov. doi: 10.1186/s12883-015-0456-4.
   2. Jonas BS, & Mussolino, ME. (2000). Symptoms of depression as a prospective risk factor for stroke. Psychosomatic medicine, 62(4), 463-471.
    3.Pan A, Sun Q, Okereke OI, Rexrode KM, & Hu FB. (2011). Depression and risk of stroke morbidity and mortality: a meta-analysis and systematic review. JAMA, 306(11), 1241-1249.
   4. Booth J, Connelly L, Lawrence M, Chalmers C, Joice S, Becker C, & Dougall N. (2015). Evidence of perceived psychosocial stress as a risk factor for stroke in adults: a meta-analysis. BMC neurology, 15(1), 233.
   5. Dr. An Pan, PhD; Dr. Qi Sun, MD, ScD; Dr. Olivia I. Okereke, MD, SM; Dr. Kathryn M. Rexrode, MD; Dr. Frank B. Hu, MD, PhD. Depression and the risk of Stroke Morbidity and Mortality: A Meta-analysis and Systematic Review. JAMA. 2011 Sep 21; 306 (11): 1241-1249. Doi: 10.1001/jama.2011.1282.
   6. Martin J O’Donell, Siu Lim Chin, Sumathy Rangarajan et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. Lancet 2016; 388: 761-75. Published Online July 15, 2016 https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736 (16) 30506-2.
  6.  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders
   7. Paul R. Albert PhD. Why is depression more prevalent in women? J Psychiatry Neurosci. 2015 Jul; 40 (4): 219-221. Doi: 10.1503/jpn.150205.
  8.  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
 WRACAM DO:

X
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych, statystycznych, informacyjnych i związanych z realizacją działalności statutowej Fundacji Udaru Mózgu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926). Mam świadomość, że administratorem danych jest Fundacja Udaru Mózgu, podanie danych jest dobrowolne, mam prawo kontroli przetwarzanych danych, prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz ich poprawiania. Dowiedz się więcej.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin korzystania z newslettera.
Zapisz się na newsletter